SHARING IS CARING

Pagkalipas ng ilang dekadang pagtuturo, ito na si Gng.Chit Salivio

Ang edad ay katumbas ng gintong tropeyo ng tagumpay. Mga numero na sa bawat bilang ay may kaakibat na kwentong maaaring gamiting inspirasyon ng kasalukyan at darating pang henerasyon. Patunay ang kwento ng dating guro na si Gng.Chit Salivio na ngayon ay isa nang inspirasyon at butihing lider ng kanilang organisasyon.

Bilang isang guro ay naging tungkulin na ni Gng.Salivio ang mamuno at tumayo bilang isang magandang halimbawa sa kanyang mga estudyante. Sa paglipas ng panahon ay makikita pa rin sa kanyang kilos at adhikain ang kanyang pagiging guro. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang tungkulin bilang Vice President ng Nagkakaisang Senior Citizen ng Maynila (NSCM).

Sa kanyang panunungkulan ay kanyang napatunayan na ang bawat Senior Citizen ay sadyang may iba’t ibang kagustuhan. Kabilang na rito ay ang maging aktibo at maging masaya. Ang kanilang organisasyon ay nakilala dahil sa kanilang adhikain na matulungan ang mga Senior Citizens ng District 6 Maynila. Na kung papaano mas magiging aktibo at produktibo ang mga Senior Citizens sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng Livelihood o pangkabuhayan. Sa pangunguna ni Gng.Salivio ay naidulog ito sa Department of Labor and Employment (DOLE) upang mabigyan ng sapat na pondo at suporta ang proyekto ng kanilang organisasyon.

Sa panulat ni Gng.Salivio, sa tulong na rin ng pribado at lokal na organisasyon, ay matagumpay na nailimbag ng NSCM ang librong Novelty Beads = Modules na naglalaman ng proseso kung papaano gumawa ng mga produktong gawa sa beads. Layunin ng librong ito na bigyang kabuhayan hindi lamang ang mga Senior Citizens kundi pati na rin ang iba pang mambabasa.

Ayon kay Gng Salivio ay maraming Senior Citizens sa bawat barangay ang nagnanais na magkaroon ng sarili nilang pagkaka-abalahan. Kung kaya’t malaking tulong ang librong ito para mabigyang ideya ang iba pang Senior Citizens patungkol sa mga produktong maaari nilang malikha gamit ang kanilang libreng oras.

Kasalukuyan ay 74-taong gulang na si Gng Salivio at patuloy pa rin siya sa kanyang adhikaing maipakalat ang kanilang kaalaman hindi lamang sa mga Senior Citizens kundi pati na rin sa kabataan at iba pang kayang gumawa.

Ika nga ni Gng. Salivio:
“Not everybody is given the chance to be a Senior Citizen. It is a God given gift, so we must make use of it and be proud to be one”

Nakapaloob sa video ang iba pang impormasyon patungkol sa buhay ng ating dating guro na si Gng Chit Salivio na ngayo’y inspirasyon ng ating mga Senior Citizens. Panoorin at kilalanin si Gng Salivio o magbigay ng mensahe sa pamamagitan ng aming “message box” sa homepage.

Jennifer Agarpao

Jennifer Agarpao

Currently taking Bachelor of Arts in Multimedia Arts. Hoping that this website could help seniors find the sweet life.
    shares