SHARING IS CARING

Pag-arte ang tunay na pangarap ni Ginoong Alan Bautista noong siya’y bata pa. Ngunit ng dahil sa kagustuhan at pangangailangan ng kanyang pamilya ay mas pinili niya muna maging guro at businessman dahil nga raw walang pera sa pag-arte.

Hindi pa huli ang lahat – wika ni Gg.Bautista dahil matapos ang 60-taong pakikipagsapalaran sa hamon ng buhay ay itinuloy niya ang kanyang pangarap: ang maging performer o aktor sa entablado.

Hindi naging hadlang sa kanya ang edad, dahil wika nga niya:

“Ang pagiging Senior Citizen ay parang graduation. When you graduate, it’s not the end, it’s the start of another adventure.”

Ayon sa mga linyang ito, maikukumpara raw ang pagiging Senior Citizen sa mga pagtatapos dahil ang bawat pagtatapos ay ang siya ring umpisa ng panibagong paglalakbay.

Jennifer Agarpao

Jennifer Agarpao

Currently taking Bachelor of Arts in Multimedia Arts. Hoping that this website could help seniors find the sweet life.
    shares